9H3WY (Ans) en 9H3WX (Arno)

 Start 9H3WY Ans 9H3WX Arno Story

Guestbook

 

                  vlag                   

Click on the flag for the language of your choice.

Welkom bij ons Malta avontuur.

Op 11 augustus 2007 is het aftellen echt begonnen tijdens de kennismakingsbijeenkomst. We hebben daar een groot aantal van de deelnemers van de 20-ste VRZA DX-Peditie ontmoet. Als iedereen binnenkomt voel je, je maar even een vreemde eend in de bijt maar dat is eigenlijk zo over. Er hangt een gezellige sfeer en je voelt je snel opgenomen in de groep die elkaar toch al meerdere keren heeft ontmoet. We zijn begonnen met koffie en thee en iets lekkers wat door een van de deelnemers was meegenomen. Tijdens de koffie volgden de mededelingen die zeer belangrijk zijn voor een dergelijke reis. Waaronder de toekenning van de Calls. Ans kreeg de call 9H3WY, Arno kreeg de call 9H3WX en de DX-Peditie kreeg de zeer speciale call 9H20 ( NEGEN HOTEL TWINTIG of te wel NINE HOTEL TWENTY ) toegewezen.

De eerste groep deelnemers aan de VRZA DX-Peditie vertrekt op donderdag 6 september. De verwachting is dat zij zondag 9 september voor het eerst QRV zullen zijn. Wij vertrekken op 19 september en zullen hopelijk dezelfde dag ook nog QRV zijn als er ruimte voor ons is in de shack. Voor de geοnteresseerden geef ik een aantal calls welke eventueel te horen zijn in de periode 9 september tot en met 30 september: PE1NGF – 9H3X, Jaap, PA0BEA – 9H3IE, Frits, PG9W – 9H3ON, Wim, PE1OFJ – 9H3YM, Sjirk, PB9ZR – 9H3ZR, Ruben, PA1SL – 9H3AB, Ton, PA3HGP – 9H3S, Andre, PA5W – 9H3WX, Arno, PD5W – 9H3WY, Ans, PA1GR – 9H3ZF, Gerard, PA7AVS – 9H3AVS, Allart, PA3GUU – 9H3YT, Peter, PE2EMS – 9H3EM, Gert Jan.

Nederlandstalig Net.
Natuurlijk zal de groep weer trachten om iedere avond een Nederlands sprekend net in de lucht te hebben, echter de ervaringen heeft geleerd dat het niet altijd mogelijk is en bovendien is de groep ook wel eens elders op het eiland want het is natuurlijk vakantie en u kunt ons natuurlijk altijd aanroepen als u ons hoort.
De vaste tijden en freq. zijn als volgt: van 21.00 - 21.30 local time in Holland op resp. 18.130 en 14.210 mhz plus/min QRM en we zullen hier zo mogelijk iedere dag zijn met de call 9H20. Mochten er veranderingen zijn, dan kunt u dit vinden op de VRZA homepage, dus hou deze in de gaten.

Wij hopen dat het internet daadwerkelijk beschikbaar is in het hotel en dat we de mogelijkheid hebben om het een en ander op de speciale homepage te vermelden tijdens ons verblijf op Malta. Mocht het niet lukken dan komt er later een verslag op de homepage te staan.

Naar boven

 

Welcome at our Malta adventure.

On 11 August 2007 the countdown started during the familiarisation meeting. We have met there a large number of the participants of the 20th VRZA DX-Pedition. We have started with coffee and tea and cake what had been taken along by one of the participants. During coffee the communications followed which are very important for such a travel. Among which the granting of the Calls. Ans got the call 9H3WY, Arno got the call 9H3WX and DX-Pedition got the very special call 9H20 (NINE HOTEL TWENTY) assigned.

The first group participants to the VRZA DX-Pedition leaves on Thursday 6 September. The expectation is that they will be QRV for the first time on Sunday 9 September. We leave on 19 September and hopefully we will be QRV the same day as there is space for us in the shack. For the interested people we give a number of calls which are possibly QRV during the period 9 September up to and including 30 September: PE1NGF – 9H3X, Jaap, PA0BEA – 9H3IE, Frits, PG9W – 9H3ON, Wim, PE1OFJ – 9H3YM, Sjirk, PB9ZR – 9H3ZR, Ruben, PA1SL – 9H3AB, Ton, PA3HGP – 9H3S, Andre, PA5W – 9H3WX, Arno, PD5W – 9H3WY, Ans, PA1GR – 9H3ZF, Gerard, PA7AVS – 9H3AVS, Allart, PA3GUU – 9H3YT, Peter, PE2EMS – 9H3EM, Gert Jan.

Dutch-speaking net.
Of course the group is trying to have every evening a Dutch-speaking net in the air, however the experiences has learned that it is not always possible and moreover the group is also sometimes elsewhere on the island because it is natural holiday and you can always call if you hear us. The fixed times and freq. are  as follows: from 21.00 - 21.30 local time in the Netherlands on respectively. 18,130 and 14,210 mhz +/- QRM and we will be here possibly every day with the call 9H20. If  there should be changes then you can find this on the VRZA homepage.

We hope that the Internet is effectively available in the hotel and that we have the possibility to update the special homepage during our stay on Malta.

Top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

Last update 06.10.2007 20:11 local time